CHOPS

Combos

Combo
01

Combo 1

  • TIÊU CHUẨN| 225K
  • CAO CẤP | 255K

Burger cỡ vừa cùng khoai tây chiên và đồ uống có ga

burger_fries_combo with cold drink
burger and fries combo

Combo 02

Combo 2

  • TIÊU CHUẨN | 105K
  • CAO CẤP | 130K

Burger cỡ nhỏ cùng khoai tây chiên và đồ uống có ga

Combo 03

Combo 3

  • TIÊU CHUẨN | 225K
  • CAO CẤP | 255K

2 burger cỡ nhỏ cùng khoai tây chiên và đồ uống có ga

burger and fries combo